Kennisgewing / Notice

Gr 1 application for 2022 must be done on the Deparment of Education site. 

Gr 1 aansoeke vir 2022 moet op die Departement van Onderwys se webtuiste gedoen word.

 

GDE Admissions 2022


2 x English

2 x Afrikaans 4 x English

2 x Afrikaans 4 x English

2 x Afrikaans 4 x English

2 x Afrikaans 4 x English

2 x Afrikaans 4 x English

1 x Afrikaans 4 x English

1 x Afrikaans 4 x English

1 x Junior 1 x Senior